Komornik Sądowy Warta

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński zaprasza interesantów we wtorki, w godzinach od 10 do 26, natomiast sama Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16. Regiony, jakie obejmuje działalność Kancelarii to cały powiat sieradzki, miasto i gmina Sieradz, jak również pozostałe sąsiednie gminy takie jak Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Gruszyce, Goszczanów, Klonowa, Wróblew, Warta, Ustków oraz Złoczew. Oprócz tego, na stronie internetowej Kancelarii zostały udostępnione wzory dokumentów do pobrania, które należy wypełnić i złożyć, w zależności od typu sprawy. Zobacz więcej https://komorniksieradz.pl