Zapraszamy do kontaktu z nami - Tel: +48 888 220 174

Advanced Open Water Diver

Advanced Open Water Diver (AOWD)

(minimalny wiek 15 lat)

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie licencji OWD SSI lub równorzędnej innej federacji nurkowej.

Aqua-Moon - kurs Advanced Open Water Diver

Kurs składa się z czterech specjalności, z których trzy (Deep Diving, Night & Limitet Visybility Diving, Navigation Diving) są obowiązkowe, a czwarta jest wybierana przez kursanta z pośród dostępnych.

Warunkiem otrzymania licencji AOWD jest zdobycie czterech w/w specjalności oraz zalogowanie minimum 24 nurkowań w wodach otwartych wraz z kursowymi.

W cenie kursu:
  • materiały szkoleniowe w języku polskim
  • 8 zajęć teoretycznych wspartych materiałami audiowizualnymi
  • minimum 8 nurkowań na wodach otwartych
  • egzamin teoretyczny w postaci czterech testów wyboru
Cena kursu nie zawiera:
  • sprzętu nurkowego
  • certyfikacji (międzynarodowa licencja SSI) - 160,00 zł
  • kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć na wodach otwartych.
Uprawnienia:
  • nurek AOWD ma prawo nurkować do głębokości 39 m z partnerem o równorzędnych lub wyższych od niego kwalifikacjach
  • może nurkować z partnerem o niższych kwalifikacjach w zakresie uprawnień partnera
  • może brać udział w kolejnych kursach podnoszących jego kwalifikacje

Cena kursu: 1300,00 zł

Wstecz