Zapraszamy do kontaktu z nami - Tel: +48 888 220 174

Open Water Diver i Junior OWD

OPEN WATER DIVER (OWD)

(minimalny wiek 15 lat)

Aqua-Moon - kurs Open Water Diver i Junior OWD W cenie kursu:
 • materiały szkoleniowe w języku polskim (podręcznik, tabela bez dekompresyjna)Open Water Diver
 • 6 zajęć teoretycznych wspartych materiałami audiowizualnymi w języku polskim
 • 5 zajęć praktycznych ze sprzętem na basenie
 • 5 nurkowań na wodach otwartych
 • egzamin teoretyczny w postaci testu wyboru
Cena kursu nie zawiera:
 • sprzętu ABC
 • certyfikacji (międzynarodowa licencja SSI ) - 120,00 zł
 • kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć na wodach otwartych i basenie
Uprawnienia:
 • nurek OWD ma prawo nurkować do głębokości 18 m z partnerem o równorzędnych kwalifikacjach
 • może brać udział w kolejnych kursach podnoszących jego kwalifikacje

Cena kursu: 1 300,00 zł


JUNIOR OPEN WATER DIVER (JOWD)

(minimalny wiek 10 lat)

Aqua-Moon - kurs Open Water Diver i Junior OWD W cenie kursu:
 • materiały szkoleniowe w języku polskim (podręcznik, tabela bez dekompresyjna)
 • 6 zajęć teoretycznych wspartych materiałami audiowizualnymi w języku polskim
 • 5 zajęć praktycznych ze sprzętem na basenie
 • 5 nurkowań na wodach otwartych
 • egzamin teoretyczny w postaci testu wyboru
Cena kursu nie zawiera:
 • sprzętu ABC
 • certyfikacji (międzynarodowa licencja SSI ) - 120,00 zł
 • kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć na wodach otwartych i basenie
Uprawnienia:
 • nurek JOWD ma prawo nurkować do głębokości 12 m w parze z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem posiadającym licencję nurkową
 • po ukończeniu 15 roku życia może wymienić bez dodatkowego kursu na licencję OWD
 • może brać udział w kolejnych kursach podnoszących jego kwalifikacje z wyjątkiem specjalności "nurkowanie głębokie" oraz "nurkowanie wrakowe"

Cena kursu: 1 100,00 zł

Wstecz