Zapraszamy do kontaktu z nami - Tel: +48 888 220 174

Specialty Diver

Specialty Diver

Kursy Specialty (specjalizacje) mają za zadanie rozszerzenie wiedzy i umiejętności płetwonurków.

Każdy kurs obejmuje dwa zajęcia teoretyczne oraz minimum dwa nurkowania w wodach otwartych.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie licencji OWD SSI lub równorzędnej innej federacji nurkowej.

Aqua-Moon - kurs Advanced Adwenture Lista kursów Specialty:
 • nurkowanie głębokie (Deep Diving)
 • nurkowanie nocne i w ograniczonej widoczności (Night & Limitet Visybility Diving)
 • nawigacja (Navigation Diving)
 • nurkowanie w suchych skafandrach (Dry Suit Diving)
 • nurkowanie z wykorzystaniem nitroksu (Enriche Air Nitrox)
Aqua-Moon - kurs Advanced Adwenture lub za dodatkowym uzgodnieniem:
 • wiedza o sprzęcie (Equipment Techniques)
 • poszukiwania i wydobycie (Search and Recovery)
 • nurkowanie wrakowe (Wreck Diving)
 • nurkowanie z łodzi (Boat Diving)
 • nurkowanie z komputerem (Computer Diving)
 • nurkowanie podlodowe (Ice Diving)
W cenie poszczególnych kursów:
 • materiały szkoleniowe w języku polskim
 • zajęcia teoretycznych wspartych materiałami audiowizualnymi w języku polskim
 • nurkowania na wodach otwartych
 • egzamin teoretyczny w postaci testu wyboru
Aqua-Moon - kurs Advanced Adwenture Cena kursu nie zawiera:
 • sprzętu nurkowego
 • certyfikacji (międzynarodowa licencja SSI) - NITROX - 120,00 zł, POZOSTAŁE - 80,00 zł
 • kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć na wodach otwartych i basenie
Ceny kursów Specialty:
 • Enriche Air Nitrox 450,00 zł (2 nurkowania na nitrox-ie)
 • Pozostałe kursy 400,00 zł (2 nurkowania)

Wstecz