Zapraszamy do kontaktu z nami - Tel: +48 888 220 174

Stress & Rescue

Stress & Rescue

(minimalny wiek 15 lat)

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie licencji OWD, SSI lub równorzędnej innej federacji nurkowej.

Aqua-Moon - kurs Advanced Open Water Diver

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z ratownictwem wodnym, ratownictwem pod wodą, zapobieganie stresowi i rozwiązywanie problemów w sytuacjach stresowych, metodyką radzenia sobie ze stresem i paniką pod wodą, pierwsza pomoc (zakres podstawowy).

W cenie kursu:
  • materiały szkoleniowe w języku polskim
  • zajęcia teoretyczne
  • egzamin teoretyczny (test wyboru)
  • 2 zajęcia basenowe
  • 4 nurkowania na wodach otwartych
Cena kursu nie zawiera:
  • sprzętu nurkowego
  • certyfikacji (międzynarodowa licencja SSI) - 120,00 zł
  • kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć na wodach otwartych.
Uprawnienia:
  • Posiadacz licencji S&R oraz licencji AOWD, może ubiegać się o wystawienie licencji Master Diver.

Cena kursu: 900,00 zł

Wstecz