Uncategorized

Opieka całodobowa nad seniorem

Opieka nad seniorem 24 oferuje możliwość opieki nad starszymi oraz chorymi osobami w całej Polsce. Oferta stanowi przeróżne formy opieki, w tym opieka prywatna na godziny, państwowe i prywatne domy opieki, a także stacjonarne oraz domowe hospicja. Pomoc adresowana jest do osób starszych wymagających wsparcia, niepełnosprawnych, leżących z powodu choroby i nie tylko, a usługi świadczone są przez kompetentny zespół lekarski, pielęgniarski, opiekuńczy czy rehabilitanów. https://opiekanadseniorem24.pl